การประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

ภาพบรรยากาศการจัดการประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ม.1-6 ในวันที่ 12 และ 19 มิถุนายน 2565

?โครงการอีพีได้จัดรายงานผลการดำเนินงานของทางโครงการปีการศึกษา 2564 และแนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ค่ะ โดยคุณครูได้ชี้แจงในช่วงเวลาตามตารางที่โรงเรียนกำหนด

?เอกสารผลการศึกษาต่อของโครงการปีการศึกษา 2564-2565

?รายงานความประพฤติรายวิชาของครูชาวต่างชาติ

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ???

Message us