เปิดสอบชิงทุน ECE

โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ ???

? เปิดสอบชิงทุน ECE!!! มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศ อังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ รุ่น ตุลาคม 2565
.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น
– อายุ 11 ปี และไม่เกิน 22 ปี (ประเทศอังกฤษอายุ 13 ปีขึ้นไป)
– ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสตามที่แต่ละประเทศกำหนดแล้ว
เดินทาง : ประมาณวันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2565
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 23 ก.ค 2565 (เวลา 09.00 – 11.30 น.)
.
?ผู้สอบผ่าน ECE รุ่นนี้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพิเศษ!!
ESE Plus in the UK เรียนภาษาอังกฤษ และเรียนวิชา A-Level ที่วิทยาลัยของรัฐใน UK ร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยและทัศนศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจรวมถึง London
.
? เปิดรับสมัคร :
กรุงเทพฯ : 14 มิ.ย – 21 ก.ค 65 (ขยายเวลา)
? อ่านข้อมูลและระเบียบการ http://ecethailand.com/index.php/programs/october/oct-ece
? สมัครสอบ : t.ly/frn0

Message us