ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี ที่ขยัน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี ที่ขยัน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ AMCHAM Thailand เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้รับทุนส่วนใหญ่ ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทใหญ่มากมาย เช่น Chevron, Esso, Ford, Nestle, Bayer, Cargill และบริษัทอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของไทย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครชิงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.amchamthailand.com/foundation/

The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) scholarships program championed by AMCHAM member companies has officially opened for disadvantaged Thai university students who are diligent, hard-working and motivated.

Most scholarship graduates have gone on to find employment with Chevron, Esso, Ford, Bayer, Cargill, and other AMCHAM member companies, contributing to the overall development of the Thai economy and society.

You may apply or refer your friends, classmates, or interested persons to apply in the following website: https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/
Message us