ประกาศผลสอบ MWSET 2023 ครั้งที่ 1

🔺นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 60% สามารถมารายงานตัวและติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ได้ตั้งแต่วันที่ 6-16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🚨นักเรียนที่ไม่มีชื่อในประกาศคือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

**หมายเหตุ ช่องตารางช่องสุดท้าย หมายถึง คะแนนวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่อ้างอิงเกณฑ์ CEFR

  • คะแนน 60-79 % = A1
  • คะแนน 80-100% = A2

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-8948250

Message us