จัดสอบโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE

บรรยากาศการจัดสอบโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE 🇬🇧🇳🇿🌏

🗓️วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565

📝 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

✈️ Good luck to you all.

Message us