ประกาศผลสอบ MWSET ครั้งที่ 2

📣ประกาศผลสอบ MWSET ครั้งที่ 2❗️

🔺นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 60% สามารถมารายงานตัวและติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 6 มกราคม พ.ศ. 2566

🚨นักเรียนที่ไม่มีชื่อในประกาศคือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

**หมายเหตุ ช่องตารางช่องสุดท้าย หมายถึง คะแนนวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่อ้างอิงเกณฑ์ CEFR

– คะแนน 60-79 % = A1

– คะแนน 80-100% = A2

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-8948250

Message us