ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับภาษา IStudy

ประชาสัมพันธ์สอบวัดระดับภาษา IStudy
โดยนักเรียนสามารถเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอเมริกาและแคนาดา
หรือนักเรียนที่มีความประสงค์ทดสอบความรู้ระดับ CEFR สามารถเข้าร่วมทดสอบออนไลน์โดนไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนำผลทดสอบไปใส่ Portfolio ได้นะคะ 🇺🇸🇨🇦

Message us