เปิดรับสมัครสอบชิงทุน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE “อังกฤษ & นิวซีแลนด์”

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์ รุ่นตุลาคม 2566 ผลสอบเก็บไว้ใส่ Porfolio ได้
ศูนย์สอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สมัครสอบภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2566
สอบพร้อมกันวันที่ 24 มิ.ย.2566
ค่าสมัครสอบประเทศละ 200 บาท
เอกสารสมัครสอบ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
– ผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด
สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานโครงการ
นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสนใจสมัครสอบได้ค่ะ

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  • ผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด
    สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานโครงการ
    นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสนใจสมัครสอบได้ค่ะ
Message us