เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ English Camp in the Philippines

นักเรียนที่มีความสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือสำนักงานโครงการค่ะ

Message us