ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE รอบตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE รอบตุลาคม 2566

✅วันที่สอบ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น.

✅นักเรียนรายงานตัวสอบเวลา 08.00 น. หน้าห้องสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

📚อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ และยางลบ

📚ผู้เข้าสอบสวมชุดนักเรียนตามระเบียบ

Message us