การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympian 2023 ระดับภาค

MWS Robot PPJ ได้คะแนน 81 คะแนน ลำดับที่ 20 มีสมาชิกดังนี้
1.นายกฤษติน อัศวดิษฐเลิศ (ทีม)
2.นายชยพล จินตพรประสิทธิ์ (คิว)
3.นายกฤษติธี อัศวดิษฐเลิศ (แทค)

MWS Robot PPJ ได้คะแนน 50 คะแนน ลำดับที่ 24 มีสมาชิกดังนี้
1.นายพศวีร์ บุญตั้ง (ติวเตอร์)
2.นายภูชนะ คำนามะ (ภูผา)
3.นายกิตติคุณ ทองลือ (เจมส์)

Message us