การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

Message us